پشتیبانی: 09182096785

لیست آخرین قیمت ابزار آلات صنعتی در بانه ناب

لیست قیمت ابزار آلات صنعتی

لیست تازه ترین قیمت دریل شارژی در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ دریل شارژی 21 ولت ماکیتا مدل Df331 ۱/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲ دریل/پیچ گوشتی شارژی 18 ولت دیوالت مدل dcd710k3 ۱/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳ دریل و پیچ بند شارژی 18 ولت ماکیتا مدل GERMANY ۱/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴ دریل شارژی 21 ولت سه کاره ماکیتا ۱/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵ دریل پیچ گوشتی شارژی 21 ولت سه کاره دیوالت مدل DW-21V ۱/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۶ دریل شارژی 21 ولت بوش 3 کاره مدل Germany21V ۱/۹۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۷ دریل شارژی دیوالت 21 ولت سه حالته مدل DF.222 ۱/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۸ دریل شارژی 24 ولت دیوالت موتور براشلس ۲/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹ دریل شارژی ماکیتا 24 ولت موتور براشلس مدل Makita.Brushless-24V ۲/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰ دریل شارژی بوش 24 ولت 3 حالته موتور براشلس مدل Bocsh.24v ۲/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱ دریل شارژی هیلتی 24 ولت براشلس مدل M24-FUEL ۲/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۲ دریل شارژی میلواکی 24 ولت موتور براشلس مدل Brushless 24v ۲/۳۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۳ دریل شارژی 36 ولت دیوالت مدل dcd710dk2 ۲/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۴ دریل شارژی 36 ولت ماکیتا 4 کاره مدل 36VXR ۲/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۵ دریل شارژی ایکس کورت 12 ولت موتور براشلس مدل XDC07_12BL ۲/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۶ دریل شارژی 36 ولت دیوالت پولیش دار با موتور براشلس مدل Brushless-36v ۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۷ دریل شارژی 36 ولت میلواکی براشلس مدل Milwaukee.Brushless.36V ۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۸ دریل شارژی 36 ولت ماکیتا پولیش دار و براشلس مدل polisher.37V ۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۹ دریل شارژی 36 ولت هیوندای موتور براشلس با سه نظام یدک مدل 36V-max ۲/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۰ دریل شارژی36 ولت بوش مدل GWS ۳/۱۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۱ دریل شارژی 36 ولت دیوالت مدل dcd701 ۳/۱۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۲ دریل شارژی 36 ولت دیوالت با پک کامل لوازم مدل 36VX ۳/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۳ دریل شارژی 36 ولت ماکیتا مدل DCD917 ۳/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۴ دریل شارژی 88 ولت دیوالت موتور براشلس مدل Brushless ۳/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۵ دریل 36 ولت شارژی ماکیتا با پک کامل مدل Germany ۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۶ دریل شارژی 88 ولت دیوالت مدل 88V FLIX VOLT ۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۷ دریل شارژی 88 ولت ماکیتا مدل 88W-XR ۳/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۸ دریل شارژی 36 ولت هیوندای با پک کامل مدل Korea ۳/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۹ دریل شارژی ایکس کورت 12 ولت همراه با پک کامل وسایل مدل XCOM08-1252 (اصل) ۳/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۰ دریل شارژی دیوالت 88 ولت موتور براشلس صنعتی مدل Brushless-88Volt ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۱ دریل شارژی سه حالته 36 ولت دیوالت با سه نظام فلزی ۳/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۲ دریل شارژی 12 ولت ورکس مدل WX128.4 ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۳ دریل شارژی 20 ولت ایکس کورت موتور براشلس تمام صنعتی مدل Xcort.brushless20v (اصل) ۴/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴

لیست تازه ترین قیمت دریل برقی در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ پیچ گوشتی برقی زوبر مدل KTD-350 ۲/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲ دریل و پیچ بند 710 وات هیوندایی مدل 710W ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳ دریل چکشی دیوالت 1250 وات سه نظام فلزی تمام صنعتی مدل 4035 ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴ دریل برقی ایکس کورت 450 وات 10 میلیمتری مدل XJZ05-10A ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵ دریل دیوالت 1250 وات مدل 2035 ۲/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۶ دریل برقی 550 وات بوش مدل GBM 350RE ۲/۴۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۷ دریل گیربکسی دیوالت مدل 2035 ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۸ دریل و پیچ بند برقی پارکساید 300 وات تمام صنعتی مدل PNS300A ۲/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹ پیچ گوشتی برقی و کناف بند اسکروگان رویس مدل 550W ۲/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰ دریل گیربکسی صنعتی ایکس کورت 1200 وات مدل xzj09-13 (اصل) ۲/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱ پک دو قلوی دریل و مینی فرز ماکیتا مدل 9555N ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۲ دریل 710 وات ایکس کورت با پک لوازم مدل XZJ04-13 ۳/۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۳ دریل چکشی 710 وات ماکیتا با پک کامل مدل HP 1630 ۳/۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۴ دریل 1200 وات سه کاره هیلتی مدل TC 26 ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۵ دریل 3 کیلویی دیوالت مدل D25143k ۳/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۶ دریل چکشی 4 شیار 3 کاره بوش 800 وات مدل GHB 2-26 DFR ۳/۱۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۷ پک دوقلو دریل و مینی فرز بوش مدل Double-pack ۳/۱۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۸ دریل چکشی بوش مدل GSB 13 RE ۳/۲۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۹ دریل چکشی سه کاره 900 وات دیوالت مدل D25144K ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۰ دریل چکشی 600 وات ورکس با پک کامل وسایل مدل WX317.3 ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۱ دریل تخریب 3 کاره زوبر 4 شیار و 800 وات مدل KRH26-800 ۳/۴۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۲ دریل تخریب ۳ کاره ورکس 750 وات واقعی مدل WX-331 ۳/۴۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۳ دریل تخریب 800 وات ورکس مدل WU340D ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۴ دریل 780 وات بتن کن ماکیتا مدل HR2470 ۳/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۵ دریل تخریب 3 کاره ایکس کورت 4 شیار مدل Xcort-XZC05-26 (اصلی) ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۶ دریل تخریب ورکس 1010وات مدل WU326D ۴/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۷ هیلتی تک کاره پنج شیار 900 وات ماکیتا مدل HM0810T ۴/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۸ دریل تخریب تک کاره 1200 وات زوبر مدل kdh35_1200 ۴/۴۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۹ دریل تخریب 7 کیلویی پارکساید مدل PBH 1500F6 ۴/۷۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۰ دریل 1680 وات دو کاره دیوالت مدل 3013 ۴/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۱ دریل سه کاره بتن کن 3 کیلویی 800 وات بوش مدل GBH 2-28 ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۲ دریل تخریب 7 کیلویی دو کاره دیوالت مدل 3007 ۵/۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴

لیست تازه ترین قیمت سنگ فرز در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مینی فرز ماکیتا 1050 وات مدل 9553HN ۱/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۸
۲ مینی فرز 1100 وات دیوالت مدل D4037 ۱/۹۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳ سنگ فرز دیمردار زوبر 900 وات مدل kzuber-125 ۲/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴ مینی فرز 1280 وات دیوالت مدل D4061 ۲/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵ فرز انگشتی 135 وات زوبر مدل k10377 ۲/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۶ سنگ فرز دیوالت 1100 وات مدل 1000w ۲/۲۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۷ فرز انگشتی ایکس کورت مدل XSJ02-3.2 (کاملا صنعتی) ۲/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۸ فرز انگشتی رویس 300 وات و 211 تیکه مدل RMG-300W/211PCS ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹ مینی فرز بوش 1100 وات مدل B4061 ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰ مینی فرز 750 وات ایکس کورت مدل XSM09_115 ۲/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱ مینی فرز 750 وات بوش مدل GWS 750_125 ۲/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۲ فرز پولیش دار صنعتی 1450 وات دیوالت مدل 4031 ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۳ مینی فرز صنعتی 1050 وات ایکس کورت دیمر دار مدل xsm08-125 ۲/۴۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۱۴ مینی فرز 750 وات ایکس کورت همراه پک کامل ابزار مدل xcom02-1026 ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۵ سنگ فرز صنعتی دیوالت 2100 وات ۳/۶۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۶ سنگ فرز 2100 وات بوش مدل gws 21_230 ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۷ سنگ فرز بزرگ 2100 وات ماکیتا مدل 2100v ۳/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۸ فرز شارژی دیوالت مدل 4068 ۵/۲۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۹ مینی فرز شارژی 68 ولت ماکیتا مدل TM-D801 ۵/۳۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۰ فرز وسط شارژی 68 ولت مدل GT3100c ۵/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۱ مینی فرز شارژی ایکس کورت 20 ولت موتور براشلس مدل Brushless.21vMax (اصل) ۵/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۲ سنگ فرز شارژی زوبر 20 ولت موتور براشلس مدل K10018 ۷/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴

لیست تازه ترین قیمت تراز لیزری و متر لیزری در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ متر لیزری زوبر 100 متر مدل KLDM-100 ۲/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲ متر لیزری و تراز لیزری سه کاره ۲/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۳ متر لیزری 100 متری ماکیتا مدل E-100 ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴ متر لیزری دیوالت مدل 100m ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵ تراز و شیب سنج لیزری دیجیتال ATuman ۲/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۶ تراز لیزری دو خط دیوالت نور سبز 180 درجه ۲/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۷ تراز لیزری 360 درجه 16 لاین ماکوتا مدل TM-16WF ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۸ تراز لیزری 360 درجه نور سبز دیوالت مدل DCE089D1G ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹ تراز لیزری دیوالت 360 درجه ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰ تراز لیزری دیوالت مدل ریموت دار ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱ تراز لیزری سه بعدی، ریموت دار و بلوتوث دار هیتاچی ۳/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۲ تراز لیزری دیوالت 360 درجه 4 بعدی سنسوردار مدل 4D-sensor ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۳ تراز لیزری ماکیتا 360 درجه نور سبز مدل Pro-4D-16Line ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۴ تراز لیزری دیوالت 4 بعدی، 360 درجه و بلوتوث دار مدل 4D-360Degree ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۵ تراز لیزری 360 درجه ماکوتا، نقطه زن، همراه سه پایه بلند مدل Makota-5line ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۶ تراز لیزری 4 بعدی ماکیتا 360 درجه و بلوتوث دار همراه با سه پایه بلند مدل Makita-3.7V ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۷ تراز لیزری 4 بعدی زوبر 16 لاین مدل KLL_G_16_TQ ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۸ تراز لیزری اکس کورت 180 درجه مدل 408-2005A (اصل) ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۹ تراز لیزری ریموت دار 4 بعدی 16 لاین دیوالت مدل 4D16Line ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۰ تراز لیزری زوبر مدل KLLG-5 ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۱ تراز لیزری دیوالت و ماکیتا 360 درجه، 4 بعدی و نور سبز مدل 4d-360 ۴/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۲ متر لیزری ورکس 70 متری مدل WX089 (اصل) ۴/۴۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۳ تراز لیزری دیوالت چمدانی 360 درجه نور سبز و 4 بعدی مدل 360Degree-4d ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۴ تراز لیزری 4 خط ماکیتا 16 لاین نور سبز و 360 درجه مدل 16Line-4D ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۵ تراز لیزری دیوالت ۳۶۰ درجه ۴ بعدی مدل 4D-360 ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۶ تراز لیزری 360 درجه ماکیتا 4 بعدی و چمدانی مدل 4D-B04-16G ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۷ تراز لیزری چهار بعدی 360 درجه ریموت دار ماکوتا ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۸ تراز لیزری 4 بعدی ریموت دار اکس کورت مدل Xcort 4d16-408 (اصل) ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۹ تراز لیزری دیوالت مدل DW088K-B5 ۶/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴

لیست تازه ترین قیمت دستگاه جوش در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ دستگاه جوش دیوالت مدل DWT_750 ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲ دستگاه جوش تفنگی دیوالت مدل ARC _120 ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳ موتور جوش ماکیتا مدل ARC_950 ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴ دستگاه جوش 200 آمپر زوبر مدل Kzubr MMA-200N ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۱
۵ دستگاه جوش تفنگی ایکس کورت 120 آمپر مدل Arc-120Home ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۶ دستگاه جوش ماکیتا 400 آمپر مدل MMA-400A ۴/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۷ دستگاه جوش ماکیتا 400 آمپر مدل MMA-400A ۴/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۸ دستگاه جوش 300 آمپر زوبر مدل mma300 ۵/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹ دستگاه جوش زوبر 250 آمپر مدل MMA-250 ۵/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰ دستگاه جوش 350 آمپر زوبر مدل MMA-350N Kzubr ۶/۴۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱ موتور جوش تمام صنعتی 300 آمپر ایکس کورت مدل MMA-305 ۷/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۲ دستگاه جوش بدون کپسول co2 زوبر مدل MIG-MMA-350 ۷/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۳ دستگاه جوش آرگون co2 بدون نیاز به کپسول دیوالت مدل Dfwelt MIG-600 ۷/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴

لیست تازه ترین قیمت آچار بکس در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ بکس بادی تایتان مدل 12A01B2 ۳/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲ بکس برقی 550 وات پارکساید مدل KTIW520 ۳/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳ بکس برقی دیوالت 1800 وات مدل 0918 ۴/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴ بکس برقی زوبر 900 وات صنعتی مدل Kzuber- KIW900 ۴/۲۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵ بکس بادی تایتان مدل 34B01B6 ۴/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۶ جعبه ابزار 121 پارچه SATAOK مدل SATAOK Piece 121 ۴/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۷ بکس شارژی هیتاچی 88 ولت دو کاره موتور براشلس مدل Brushless.88V ۴/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۸ بکس و پیچ بند شارژی ماکیتا مدل DCD3799 ۴/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹ آچار بکس شارژی دو کاره 88 ولت هیوندایی مدل 88V Max ۴/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰ بکس و پیچ بند شارژی 88 ولت دیوالت مدل DCD3799 ۴/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱ بکس شارژی سه کاره میلواکی موتور براشلس مدل M88 ۴/۷۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۲ بکس شارژی ایکس کورت 20 ولت موتور براشلس مدل 24BL ۵/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴

لیست تازه ترین قیمت سایر ابزارها در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سشوار صنعتی ورکس 2000 وات مدل Worx.2000W ۲/۱۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲ سنباده گردان و لرزان زوبر مدل Kos125-300 ۲/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳ اره عمودبر 400 وات زوبر مدل k10211 ۲/۷۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴ اتو لوله تمام صنعتی زوبر 1600 وات مدل KPPK-1600 ۲/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵ جعبه بکس 94 پارچه روسی مدل GTCN6 PTEX ۲/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۶ میخکوب بادی اکس کورت مدل xas01-f50 ۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۷ اره عمود بر ورکس650 وات مدل WX478 ۳/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۸ مینی سنگ رومیزی دو طرفه زوبر مدل KBG-125 ۳/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹ اره شارژی ماکیتا تیغه 15 سانت مدل Brushless.36v ۳/۴۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰ جعبه بکس صنعتی 25 تیکه ۳/۴۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱ اره عمود بر دیوالت 1180 وات لیزر دار مدل 7002 ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۲ گرد بر زوبر مدل Kcs7-1500 ۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۳ منگنه کوب بادی زوبر مدل 8016j ۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۴ عمود بر 800 وات پارکساید مدل PSTD800B2 ۳/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۵ اره شارژی 25 سانت دیوالت موتور براشلس مدل Brushless-25 ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۶ پشم زن برقی زوبر مدل KEWS-320S ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۷ پشم زن برقی دیوالت750 وات مدل DW-750W ۳/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۸ قیچی باغبانی شارژی ماکیتا 36 ولت مدل 36V-30m ۴/۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۹ قیچی باغبانی شارژی دیوالت 36 ولت مدل Brushless.36v ۴/۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۰ پشم زن برقی ماکیتا مدل Japan ۴/۱۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۱ عمود بر شارژی 20 ولت ورکس مدل WX548.9 ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۲ اره شارژی 88 ولت ماکیتا مدل DDF482 ۴/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۳ گونی دوز زوبر مدل K11002 ۵/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴