پشتیبانی: 09182096785

لیست آخرین قیمت تراز لیزری و متر لیزری در بانه ناب

لیست تازه ترین قیمت تراز لیزری و متر لیزری در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ متر لیزری و تراز لیزری سه کاره مدل 3in-1 Laser ۲/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲ متر لیزری دیوالت مدل 100m ۲/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۳ متر لیزری 100 متری ماکیتا مدل E-100 ۲/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۴ تراز و شیب سنج لیزری دیجیتال ATuman ۲/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۵ متر لیزری زوبر 100 متر مدل KLDM-100 ۲/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶ تراز لیزری دو خط دیوالت نور سبز 180 درجه ۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۷ تراز لیزری 360 درجه نور سبز و 3 بعدی دیوالت مدل DCE089D1G ۳/۷۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۰
۸ تراز لیزری ماکوتا اصلی نور سبز 360 درجه و 3 بعدی مدل TM-16WF ۳/۷۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۹ تراز لیزری دیوالت مدل ریموت دار ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۰ تراز لیزری دیوالت 360 درجه ۳/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۱ تراز لیزری ماکوتا اصل نور سبز 360 درجه سه بعدی مدل 4D19WF ۳/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۷
۱۲ تراز لیزری سه بعدی، ریموت دار و بلوتوث دار هیتاچی ۳/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۳ تراز لیزری دیوالت 360 درجه 4 بعدی سنسوردار مدل 4D-sensor ۳/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۴ تراز لیزری زوبر مدل KLLG-5 ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۵ تراز لیزری ریموت دار 4 بعدی 16 لاین دیوالت مدل 4D16Line ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۶ تراز لیزری 4 بعدی ماکیتا 360 درجه و بلوتوث دار همراه با سه پایه بلند مدل Makita-3.7V ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۷ تراز لیزری 4 بعدی زوبر 16 لاین مدل KLL_G_16_TQ ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۸ تراز لیزری 360 درجه ماکوتا، نقطه زن، همراه سه پایه بلند مدل Makota-5line ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۱۹ تراز لیزری ماکیتا 360 درجه نور سبز مدل Pro-4D-16Line ۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۰ تراز لیزری دیوالت 360 درجه 4 بعدی نور سبز مدل 4D-360Degree ۳/۹۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۲
۲۱ تراز لیزری دیوالت و ماکیتا 360 درجه، 4 بعدی و نور سبز مدل 4d-360 ۴/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۲ تراز لیزری چهار بعدی 360 درجه ریموت دار ماکوتا ۴/۶۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۳ تراز لیزری ماکیتا 4360 درجه 4 بعدی و چمدانی مدل 4D-B04-16G ۴/۶۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۴ تراز لیزری دیوالت چمدانی 360 درجه نور سبز و 4 بعدی مدل 360Degree-4d ۴/۶۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۵ تراز لیزری 4 خط ماکیتا 16 لاین نور سبز و 360 درجه مدل 16Line-4D ۴/۶۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۶ تراز لیزری دیوالت ۳۶۰ درجه ۴ بعدی مدل 4D-360 ۴/۶۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۷ متر لیزری ورکس 70 متری مدل WX089 (اصل) ۴/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۸ تراز لیزری 4 بعدی ریموت دار اکس کورت مدل Xcort 4d16-408 (اصل) ۴/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲۹ تراز لیزری اکس کورت 180 درجه مدل 408-2005A (اصل) ۴/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۷
۳۰ تراز لیزری دیوالت مدل DW088K-B5 ۶/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴