پشتیبانی: 09182096785

لیست آخرین قیمت تراز لیزری و متر لیزری در بانه ناب

لیست تازه ترین قیمت تراز لیزری و متر لیزری در بانه ناب

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تراز و شیب سنج لیزری دیجیتال ATuman ۲/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲ متر لیزری دیوالت مدل 100m ۲/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۳ متر لیزری 100 متری ماکیتا مدل E-100 ۲/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۴ متر لیزری و تراز لیزری سه کاره مدل 3in-1 Laser ۲/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۵ تراز لیزری دو خط دیوالت نور سبز 180 درجه ۲/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۶ تراز لیزری 2 خط 180 درجه نور سبز میلواکی مدل M50 ۲/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۷ متر لیزری زوبر 100 متر مدل KLDM-100 ۳/۳۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۸ تراز لیزری دیوالت 360 درجه ۴/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۹ تراز لیزری 360 درجه نور سبز و 3 بعدی دیوالت مدل DCE089D1G ۴/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۰ تراز لیزری ماکوتا اصلی نور سبز 360 درجه و 3 بعدی مدل TM-16WF ۴/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۱ تراز لیزری 4 بعدی زوبر 16 لاین 360 درجه ۴/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۲ تراز لیزری دیوالت مدل ریموت دار ۴/۱۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۳ تراز لیزری زوبر مدل KLLG-5 ۴/۱۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۴ تراز لیزری ریموت دار 4 بعدی 16 لاین دیوالت مدل 4D16Line ۴/۱۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۵ تراز لیزری ماکیتا 360 درجه نور سبز مدل Pro-4D-16Line ۴/۲۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۶ تراز لیزری دیوالت 360 درجه 4 بعدی سنسوردار مدل 4D-sensor ۴/۲۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۷ تراز لیزری 360 درجه ماکوتا، نقطه زن، همراه سه پایه بلند مدل Makota-5line ۴/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۸ تراز لیزری ماکوتا اصل نور سبز 360 درجه سه بعدی مدل 4D19WF ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۱۹ تراز لیزری ماکیتا 4 بعدی 360 درجه و بلوتوث دار همراه با سه پایه بلند مدل Makita-3.7V ۴/۳۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۰ تراز لیزری دیوالت 360 درجه 4 بعدی نور سبز همراه سه پایه بلند مدل 4D-360Degree ۴/۳۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۱ تراز لیزری دیوالت و ماکیتا 360 درجه، 4 بعدی و نور سبز مدل 4d-360 ۴/۳۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۲ تراز لیزری سه بعدی، ریموت دار و بلوتوث دار هیتاچی ۴/۴۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۳ تراز لیزری 4 بعدی ریموت دار اکس کورت مدل Xcort 4d16-408 (اصل) ۴/۸۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۴ متر لیزری ورکس 70 متری مدل WX089 (اصل) ۴/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۵ تراز لیزری 4 خط ماکیتا 16 لاین نور سبز و 360 درجه مدل 16Line-4D ۴/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۶ تراز لیزری دیوالت ۳۶۰ درجه ۴ بعدی مدل 4D-360 ۴/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۷ تراز لیزری میلواکی نور سبز و 360 درجه مدل M16x ۴/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۸ تراز لیزری چهار بعدی 360 درجه ریموت دار ماکوتا ۵/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۲۹ تراز لیزری دیوالت چمدانی 360 درجه نور سبز و 4 بعدی مدل 360Degree-4d ۵/۱۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۳۰ تراز لیزری اکس کورت 180 درجه مدل 408-2005A (اصل) ۵/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۳۱ تراز لیزری اصل ماکوتا 360 درجه با سه پایه 160 سانتی مدل 4D-160c ۵/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳
۳۲ تراز لیزری دیوالت مدل DW088K-B5 ۷/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۳