پشتیبانی: 09182096785

کارت به کارت

در صورتیکه تمایل ندارید هزینه محصول مورد نظر را بصورت اینترنتی و از طریق درگاه پرداخت سایت پرداخت کنید می توانید هزینه مورد نظر را به یکی از شماره کارت های زیر واریز کرده و عکس فیش واریزی تان را در واتساپ یا تلگرام ارسال کنید.

 

7532 1020 1610 5054
بانک گردشگری به نام محسن موسوی


9255 6700 3389 6104
بانک ملت به نام محسن موسوی


7800 9006 9981 6037

بانک ملی به نام محسن موسوی


توجه: پس از آنکه هزینه محصول مورد نظر را کارت به کارت کردید حتما از طریق واتساپ یا تلگرام شماره زیر اطلاع داده و عکس رسید واریزیتان را ارسال کنید.

 

شماره تلفن واتساپ و تلگرام: 09182096785